.

Bảo vệ điểm xung quanh!Murray gần bốn trò chơi, trung bình 22.7 9.7 9 tấm Promoter

.
2021-12-01 09:53:34 (GMT+7)
Ngày 30 tháng 11 ngày hôm nay, NBA mùa thường xuyên tiếp tục, chiến thắng 116-99 của Spurs trên các phù thủy.Trò chơi, Spurs Tak Cheung Tai - Murray đã chơi 34 phút, bắn 19, 8, nhận 22 điểm, 10 rebound và 8 hỗ trợ.Theo thống kê, gần bốn trò chơi, Murray trung bình 22,7 điểm 9.7 rebound và 9 hỗ trợ.
,

Rauls-Sali Wen đã được lựa chọn trong Smack Down tháng Mười năm ngoái, sau khi chào Jeff Hardy và C...