.

James có tổng cộng 71 trận trong 15 ngày trước sự nghiệp.

.
2021-12-01 09:52:08 (GMT+7)
Ngày 1 tháng 12, Lakers chính thức tuyên bố rằng tiền đạo đội Brang James gây ra một thỏa thuận về sức khỏe và an ninh, và sẽ ablate ngay hôm nay với trò chơi của nhà vua.Theo thống kê của trang web dữ liệu, trong 15 mùa đầu tiên trước sự nghiệp James, anh ta đã thiếu 71 trận; Trong 4 mùa giải gần nhất, James có 71 trận, và sự vắng mặt của lĩnh vực này vẫn đang tăng lên.Đọc liên quan: Chính thức: James Triggers Thỏa thuận Sức khỏe và An toàn, sẽ vắng mặt ngay hôm nay với trò chơi của nhà vua \u003e\u003e
,

Rauls-Sali Wen đã được lựa chọn trong Smack Down tháng Mười năm ngoái, sau khi chào Jeff Hardy và C...