.

Chính thức: Net Net Place mạnh Clarkson đến Liên minh phát triển để tham gia đào tạo

.
2021-12-01 09:51:41 (GMT+7)
Vào ngày 1 tháng 12, mạng lưới phát triển mạng lưới của nhóm công ty con, Net Net mùa này, lần thứ hai trong mùa giải sẽ được phân cấp, sau này sẽ tham gia vào đội ngày hôm nay.Kể từ mùa này, Clarkson đại diện cho 4 trò chơi trong lưới, trung bình 19 phút và có thể nhận được 6,5 điểm 5,5 rebound 1 nắp.
,

Rauls-Sali Wen đã được lựa chọn trong Smack Down tháng Mười năm ngoái, sau khi chào Jeff Hardy và C...