.

Lịch thi thường niên TNA: Alberto vs Bobby Lesley!

.
2021-10-11 10:36:12 (GMT+7)

Cuộc thi thường niên TNA \"Setestary\" sắp được tổ chức vào ngày 2 tháng 7, theo câu chuyện TNA gần đây, sau đây là một lịch trình xác nhận:

Giải vô địch thống nhất: GFW Global Nhà vô địch

Alberto · Alberto del Rio ) so với vô địch thế giới TNA Bobby Lashley Championship: Gfw Woman Champion Sianna (Sienna) so với vô địch phụ nữ TNA Rosemary ba tấm WINS TNA X Group Champion Sanjay Dutt Vs. Low Ki Men and Women Mix Lair (TLC) Chiến tranh: Daves Richards \u0026 Angelina so với Eddie Edwards \u0026 Alisa Levet Toy: James Storm (James Storm) so với Du lịch đôi EC3: Moose \u0026 Deangelo Williams vs Eli Drake \u0026 Chris Adonis Double Tour: Scott Steiner \u0026 Josh Mathews Vs. Joseph Park \u0026 \u200b\u200bJerry Jeremy Borash

,

Rauls-Sali Wen đã được lựa chọn trong Smack Down tháng Mười năm ngoái, sau khi chào Jeff Hardy và C...