.
.
Trong nhiều năm, đua ngựa luôn là nguồn hạnh phúc của nhiều người. Đối với những người may mắn đó,
.
.
.
Bobby Rood (Bobby Roode) và Eric trẻ chính thức chia tay với TNA.Trong Ghi chương trình TNA trong n. 
.
.